Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „Bonus na zakupy”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 150 zł w postaci kodów (3 kody po 50 zł każdy) na zakupy w sklepach Biedronka

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego do dnia 18.03.2018 r.
OTWÓRZ KONTO OPTYMALNE WRAZ Z KARTĄ DEBETOWĄ
Podpisz umowę ramową do dnia 31.03.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA I KARTY
W każdym z miesięcy kwiecień - czerwiec 2018 r. zapewnij min. 1000 zł wpływów,dokonaj transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł oraz min. 1 przelew aplikacją GOmobile
Odbierz nawet do 300 zł premii w promocji „Mobilna Premia 2”, od
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
PRZYSTĄP DO PROMOCJI
na etapie zakładania Konta Optymalnego
WYKONUJ TRANSAKCJE MOBILNE*
aplikacją GOmobile , Android Pay lub MasterPass.
ODBIERZ premię 1 zł za Transakcje Mobilne* dokonane w danym miesiącu kalendarzowym (max. 25 zł/miesiąc) przez 12 miesięcy od otwarcia konta

Zobacz regulamin promocji „Mobilna Premia 2”

Uczestnikiem promocji „Bonus na zakupy” oraz „Mobilna Premia 2” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków.
Promocja „Bonus na zakupy” trwa od 23 lutego 2018 r. aż do momentu osiągnięcia liczby 1500 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 18 marca 2018 r. Promocja „Mobilna Premia 2” trwa od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.
W zmieniającym się świecie Twoje Konto Osobiste powinno być jak najtańsze:
 
za prowadzenie rachunku
za obsługę karty debetowej
posiadacza Konta Optymalnego
za wypłaty z bankomatów
własnych Banku oraz sieci Planet Cash w Polsce
zasady
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „Bonus na zakupy”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Bonus na zakupy”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Bonus na zakupy”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Bonus na zakupy”: kontakt@bonusnazakupy.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora, czynna 24 h), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Bonus na zakupy” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Bonus na zakupy” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż do 450 zł. W tym celu możesz wziąć udział w 2 promocjach równocześnie: „Bonus na zakupy”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., w której można otrzymać do 150 zł w postaci kodów (3 kody o wartości 50 zł każdy) na zakupy w sklepach Biedronka oraz „Mobilna Premia 2”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., w której można otrzymać do 300 zł (max. 25 zł/miesiąc w ciągu roku kalendarzowego). Nagrody można otrzymać po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków każdej z promocji.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Bonus na zakupy” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@bonusnazakupy.pl. Informacje o promocji „Bonus na zakupy”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.bonusnazakupy.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie nagrodód o łącznej wartości 150 zł w formie 3 kodów o wartości 50 zł każdy na zakupy w sklepach Biedronka do wykorzystania w okresie od 29.06.2018 r. do 28.06.2019 r., w ramach Promocji „Bonus na zakupy” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.bonusnazakupy.pl w okresie od dnia 23.02.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18.03.2018 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2” w sposób określony w Regulaminie promocji „Bonus na zakupy” („Regulamin”) w terminie od 23.02.2018 r. do 31.03.2018 r. (iv) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy kwiecień - czerwiec 2018 r., (v) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 200 zł w każdym z miesięcy kwiecień - czerwiec 2018 r., (vi) dokonania min. 1 przelewu za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z miesięcy kwiecień - czerwiec 2018 r., (vii) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.

Promocja „Bonus na zakupy” obowiązuje od dnia 23.02.2018 r. do momentu osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18.03.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Bonus na zakupy” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2Promocja „Mobilna Premia 2” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przystąpienie do Promocji „Mobilna Premia 2” posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. W ramach promocji „Mobilna Premia 2” Klient korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 1 zł za każdą z Transakcji Mobilnych*, których wartość wynosi co najmniej 5 zł, wykonanej w miesiącu kalendarzowym, w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji „Mobilna Premia 2”, maksymalnie w wysokości 25 złotych w danym miesiącu kalendarzowym – tj. do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie Promocji „Mobilna Premia 2” tj. od 15 stycznia do 31 marca 2018 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Mobilna Premia 2” (dalej „Regulamin”) i złożenie internetowo wniosku o otwarcie Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne lub Konto Premium, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Mobilna Premia 2”, 2) wyrażenie zgody na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja), 4) zawarcie indywidualnej Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem za pośrednictwem kuriera; po zawarciu Umowy w każdym z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych aktywne korzystanie z Konta – poprzez zlecenie z tego Konta co najmniej 2 transakcji płatniczych na rachunki płatnicze przedsiębiorców będących:

a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),

b. dostawcami usług płatniczych, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot

c. uczelniami (szkołami wyższymi), zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),

d. placówkami systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi,

lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę.

*/ Transakcja Mobilna – każda z następujących transakcji, z wyłączeniem transakcji opisanych w Regulaminie Promocji: 1) Transakcja Aplikacją Mobilną za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, 2) Transakcja Android Pay, 3) Transakcja MasterPass. W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym, Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję. Premia będzie wypłacana od Transakcji Mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 5 zł.
Zadzwoń:
Infolinia promocji „Bonus na zakupy” czynna jestw dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie wg cennika operatora
zasady